Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en bestaat uit vijf enthousiastelingen. Hieronder een overzicht naar functie:

Voorzitter: Ali Lahdidioui

Penningmeester: Jasmina Belhadji

Bestuurslid Internationaal: Nahid El Faquir

Bestuurslid Algemeen: Siham Bouchareb

Secretaris: Ikram El Azzouzi