Visie, missie en doelstellingen

De Nederlandse gezondheidszorg kent problemen die samenhangen met de cultuur- en religie van ‘de’ Nederlandse- Marokkaanse patiënt, naast het vaker voorkomen van specifieke medische problematiek bij deze groep. AMAN wil vanuit haar eigenzinnige karakter en identiteit actief bijdragen aan de verbetering en versterking van de gezondheidsstatus van met name patiënten met een Nederlands- Marokkaanse achtergrond.

De hoofddoelstellingen van AMAN zijn:

  • Bijdrage leveren aan de zorg van patiënten met een Nederlands- Marokkaanse achtergrond, bijvoorbeeld door verbetering van toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Nederland;
  • Advisering van professionals in de gezondheidszorg in Nederland, die geconfronteerd worden met problematiek die bij deze doelgroep aan de orde kan zijn;
  • Bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg (specifiek  volksgezondheidszorg) in Marokko;
  • Initiatie van (wetenschappelijk) onderzoek, uitwisselingsprojecten van professionals in de gezondheidszorg in  Marokko en Nederland (en Europa), uitwisseling van kennis en inzichten ten aanzien van medisch handelen, etc.
  • Netwerkvorming tussen artsen en studenten met een Nederlands- Marokkaanse achtergrond in Europa.