Vissie en missie

De Nederlandse gezondheidszorg kent problemen die samenhangen met de cultuur- en religie van ‘de’ Nederlandse- Marokkaanse patiënt, naast het vaker voorkomen van specifieke medische problematiek bij deze groep. AMAN wil vanuit haar eigenzinnige karakter en identiteit actief bijdragen aan de verbetering en versterking van de gezondheidsstatus van met name patiënten met een Nederlands- Marokkaanse achtergrond.