media

Interviews

Kort na het oprichtingscongres in 2008 spraken twee van de initiatiefnemers met het vakblad Medisch Contact. Aan de hand hiervan werd een uitgebreid stuk gepubliceerd met de titel “Als ze ons maar niet zien als betweters”.

Lees hier verder: Medisch Contact interview

Na het 10-jarig jubileum sprak het vakblad Medisch Contact opnieuw met twee bestuursleden over AMAN. Samen werd teruggekeken naar de activiteiten van AMAN en staat de vraag “Wat heeft AMAN de afgelopen jaren gebracht?” centraal.

Lees hier verder: Medisch Contact

Huisartsen vormen de spil van de eerstelijnszorg. Hierdoor zijn zij een essentiële partner in de realisatie van onze gemeenschappelijke doelstellingen. Hieronder een interview met het blad Huisarts in Praktijk.

Lees hier verder: Huisarts in Praktijk

In 2018 is AMAN in samenwerking met stichting Matchis, het Nederlands Centrum voor stamceldonoren, een landelijke campagne gestart om het begrip “stamceltransplantatie” bij de Marokkaanse gemeenschap onder de aandacht te brengen. RTL Nieuws schreef een artikel en kaartte het probleem aan.

Lees hier verder: Te weinig Marokkaanse stamceldonoren.

Dr. Noureddine Moumli (internist-endocrinoloog) is door het Algemeen Dagblad geïnterviewd over werken en gezondheid in de Ramadan.

Lees hier verder: Zo houden zij werken tijdens de Ramadan vol: ‘Uitdroging is grootste risico’