Doelstellingen

De hoofddoelstellingen van AMAN zijn:

  • Bijdrage leveren aan de zorg van patiënten met een Nederlands- Marokkaanse achtergrond, bijvoorbeeld door verbetering van toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Nederland;
  • Advisering van professionals in de gezondheidszorg in Nederland, die geconfronteerd worden met problematiek die bij deze doelgroep aan de orde kan zijn;
  • Bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg (specifiek  volksgezondheidszorg) in Marokko;
  • Initiatie van (wetenschappelijk) onderzoek, uitwisselingsprojecten van professionals in de gezondheidszorg in  Marokko en Nederland (en Europa), uitwisseling van kennis en inzichten ten aanzien van medisch handelen, etc.
  • Netwerkvorming tussen artsen en studenten met een Nederlands- Marokkaanse achtergrond in Europa.