Geschiedenis

Op zondag 27 januari 2008 vond het eerste oprichtingscongres van AMAN te Rotterdam plaats. Het congres, geopend door de huidige burgemeester, bestond uit twee gedeelten: een wetenschappelijk deel, met aandacht voor onderwerpen die betrekking hebben op de positie van Marokkanen in de Nederlandse gezondheidszorg, zoals de psychiatrische gezondheidszorg. In het tweede deel werden de statuten van AMAN vastgesteld en het eerste bestuur benoemd. Het initiatief om vereniging op te richten, bestaande uit artsen en aankomende artsen met een Nederlands- Marokkaanse achtergrond ontstond doordat is gebleken dat veel Nederlands-Marokkaanse geneeskunde studenten een maatschappelijke betrokkenheid hebben dat zij specifiek iets willen betekenen voor de Marokkaanse patiënten in Marokko of nog dichterbij, voor de Nederlands- Marokkaanse patiënt.