ZonMw implementatie project

Omschrijving, doel en aanpak

Subsidieaanvraag

Op 24 september 2019 heeft AMAN bij ZonMw een subsidieaanvraag ingediend met de titel: Stimuleren van weloverwogen besluitvorming aangaande deelname aan het bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen – a blended learning approach. De commissie van het Preventieprogramma, programmalijn Kennisbenutting en lmplementatie, heeft op 3 december 2019 een positief oordeel gegeven over deze aanvraag. De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op kwaliteit en op relevantie voor het programma en de subsidieoproep. Voor deze ronde van het programma ontving ZonMw 18 subsidieaanvragen, waarvan er 12 (al dan niet onder voorwaarden) werden
gehonoreerd. Wij zijn erg verheugd dat onze aanvraag tot één van de 12 positief beoordeelde aanvragen behoort.

Projectomschrijving

Doel
Onder Marokkaans- en Turks-Nederlandse vrouwen is de deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker laag. Hoewel de oorzaken zoals gebrek aan kennis, angst, schaamte en niet begrijpen van de uitnodigingsbrief bekend zijn, heeft het project “the FEMININE study” enkele andere factoren hieraan gekoppeld. Het huidige project, welke voortbouwt op eerder genoemde studie, zal zich met de opgedane ervaringen focussen op de implementatie van een effectieve “blended learning approach”.

LET OP: Dit implementatieproject is per april 2022 beëindigd. Wilt u meedoen buiten dit project om, dan kan kunt u alsnog reageren en een aanvullende mail versturen naar ons mailadres. 

Benieuwd naar de resultaten van dit project en de eindproducten, klik hier.