Iftar Lezingen WHO, vasten & gezondheid
Op 17 september 2010 heeft AMAN in samenwerking met SABR een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het Suikerfeest. Tijdens deze bijeenkomst is er onder het genot van een multiculturele buffet, een tweetal lezingen gehouden. Onderwerpen WHO criteria, vasten en gezondheid.

Tijdens de eerste lezing ging dr. Ghaly in op de betekenis en de plaats van spiritualiteit (Ihsan) in de maand Ramadan, met aandacht voor de belangrijke rol die het hart hierin neemt. Ook andere termen als Iman (geloof), Islam en Taqwa zijn verhelderd.

Huisarts drs. Bahri Bulut besprak tijdens de tweede lezing de overeenkomsten tussen de betekenis van de gezondheid volgens de WHO criteria en zoals deze is beschreven volgens de islam. Tevens ging hij in op de effecten van het vasten op de gezondheid. De lezing werd afgesloten met de bespreking van de invloeden van Islamitische geleerden op o.a. de ontwikkeling van de geneeskunde. Tot slot werd de avond ten einde gebracht met het optreden van koor El. Wahda.

Opvallend tijdens deze bijeenkomst was de grote diversiteit van de aanwezigen. Zo hadden de aanwezigen verschillende culturele, religieuze en beroepsmatige achtergronden. Al met al was het een gezellig maar vooral leerzaam avond.