Seminar Orgaandonatie in de Islam
De Islam, moslims en orgaandonatie. De afgelopen jaren heeft deze combinatie van woorden meerdere keren de krantenkoppen gehaald. Een interessante bevinding, maar waarom eigenlijk? Doneren moslims dan helemaal niet? Is het voor ieder individu niet een eigen keus? Heerst er onwetendheid omtrent dit onderwerp? En wat vind jij eigenlijk van orgaandonatie? Al met al genoeg aanleiding voor AMAN om in samenwerking met sv Avicenna een seminar toe te wijden aan dit maatschappelijk belangrijke onderwerp voorzien van een professionele benadering en belichting vanuit verschillende invalshoeken!

Een seminar zonder dagvoorzitter is geen seminar. Dr Bellari, psychiater in het dagelijks leven, mocht het seminar in goede banen leiden en wist het publiek en de gastsprekers te inspireren met zijn veelzijdige en unieke vaardigheden. Na een korte inventarisatie van de opvattingen van de aanwezige gasten middels een poll, mocht de eerste spreekster de spits afbijten. Dr Thijsse, als intensivist van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam direct belast met orgaandonatie, gaf een inleiding over wat er allemaal bij komt kijken als een persoon overlijdt en hoe de naasten in zo’n situatie worden benaderd als het om orgaandonatie gaat. Zijn patiënten geregistreerd in het donorcodicil of heeft de patiënt in een eerdere stadium zijn/haar wens bij de familie / of artsen kenbaar gemaakt, dan scheelt dat een slok op de spreekwoordelijke borrel. Veel lastiger wordt het voor zowel de artsen als ook de betrokkene familieleden indien de meningen hierover verschillen. Ook vertelde zij over de Europese samenwerkingen waardoor het mogelijk is dat een uit Duitsland afkomstige long overgebracht wordt, opdat deze voor een patiënt in Nederland gebruikt kan worden. Hanneke Hagenaars, transplantatiecoördinator aan het Erasmus MC, ging hier verder op in. Zij organiseert alle logistiek rondom orgaantransplantatie en voorzag de aanwezigen van een informatieve kijk hierop. De verschillende indicaties, verschillende soorten orgaantransplantaties en criteria-eisen voor een donor passeerden de revue. Na enkele prikkelende vragen van het publiek stond er een patiëntendemonstratie op het programma. Hanin Aziz (5e jaars geneeskunde studente) en haar vader (status na levertransplantatie) gaven een indrukwekkende voordracht waarin een unieke en bijzondere ervaring met publiek gedeeld werd. Last but not least mocht islamitisch theoloog ustadh Rafik Dahman, verbonden aan de Universiteit van Leiden, zijn kennis met de aanwezigen delen. Hij besprak onder meer de algemene visies over orgaandonatie binnen de Islam. Belangrijk was dat hierbij geen goede of foute keuze gemaakt kon worden over de vraag of orgaandonatie binnen de Islam toegestaan is. Het is niet zo zwart-wit. Er bestaan onder de islamitische geleerden meningsverschillen, waardoor het voor iedere moslim essentieel is zich te verdiepen in het onderwerp orgaandonatie. Dahman benadrukte dat bij het maken van een keuze men zich moet verplaatsen in de rol van de ontvanger en niet van de donor. Tenslotte verwees hij naar zijn artikelen omtrent orgaandonatie en islam. Wenst u deze te raadplegen. Klik dan hier.

Al met al was het een geslaagde avond en kijken we terug op een vruchtbare en leerzame seminar en hopen we de gasten voldoende bagagemateriaal aan kennis meegegeven te hebben om na te denken over het maken van een weloverwogen keuze over orgaandonatie. Via deze weg willen we nogmaals alle gastsprekers, de dagvoorzitter en het zeer enthousiaste & interactieve publiek bedanken.

Tot een volgende AMAN activiteit!