Voorlichtingscamapagne Diabetes Mellitus & Ramadan
Diabetes Mellitus (DM), suikerziekte, komt bij 20% van de Marokkaanse Nederlanders voor. Vooral in de leeftijdsgroep 40 jaar en ouder. De effecten van dit ziektebeeld en de bekende potentiële complicaties zijn verwoestend. Verder kan DM in relatie tot Ramadan een combinatie zijn die kwalijke gevolgen kan hebben.

In het kader hiervan is een project opgezet om voorlichting te geven aan DM- patiënten en andere geinteresseerden met een Nederlands- Marokkaanse achtergrond. Het doel is voorlichtingsactiviteiten in de eigen taal- Berbers en Arabisch- over DM te geven. Dit gekoppeld aan de maand Ramadan, vanwege de ervaren problematiek gedurende deze maand bij diabetici (en hun familie). De voorlichting zal in tientallen moskeeën gegeven worden door Marokkaans- Nederlandse artsen.

Er wordt geprobeerd inzicht en vergroting van kennis te verschaffen in de bouw en functioneren van het menselijke lichaam, het ontstaan van DM, complicaties en behandeling, etc. En uiteraard over de rol die Ramadan daarbij kan spelen.

Hieraan gekoppeld zullen er door artsen gericht korte consulten gevoerd worden met daarbij een vingerprik voor het vroegtijdig opsporen van diabetici.

Diabetes screening As-Sounnah moskee Den Haag
Het volgen van een gezond, gevarieerd en verantwoord dieet is van levensbelang. Tijdens de heilige maand Ramadan staan we hier niet altijd bij stil. Allerlei heerlijke zoete lekkernijen, soms is het moeilijk “nee” te zeggen.

Na meerdere zeer succesvolle diabetes screeningen in verschillende moskeeën, heeft AMAN 28 juli een bezoek gebracht aan de As-Soennah moskee. Het was een grootse diabetes screening, met enthousiaste vrijwilligers en gemotiveerde moskee bezoekers!

Tijdens de screening kwamen er in het totaal 18% afwijkende glucosewaardes naar boven! 20% van de gescreenden waren bekende diabeten. Deze werden onder andere gewezen op de belangrijke aspecten van diabetes mellitus en adviezen omtrent een gezonde leefstijl.

Voorlichtingsactiviteiten Diabetes Mellitus & Ramadan
Diabetes Mellitus (DM), suikerziekte, komt bij ca. 20% van de Marokkaanse Nederlanders voor. Vooral in de leeftijdsgroep 40 jaar en ouder. De effecten van dit ziektebeeld en de bekende potentiële complicaties zijn verwoestend. Verder kan DM in relatie tot Ramadan een combinatie zijn die kwalijke gevolgen kan hebben.

Screening en voorlichtingscampagne werpt vruchten af!
De diabetes screening en voorlichtingscampagne is in volle gang. Tot dusver filteren we veel (tot 20%) nieuwe diabeten en mensen met verstoorde glucosewaarden!

Diabetes screening Al Feth moskee Tilburg
Na een geslaagde diabetes screening in de Al-Islaam moskee, te Den Haag, zijn we weer klaar voor de volgende locatie! Aanstaande zaterdag 29 juni gaan we screenen in Al-Fath moskee, te Tilburg. Wij zoeken mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers om te helpen met de glucosemetingen. Het screenen begint na het Dohr-gebed en duurt 1-2 uur. De onkosten worden vergoed en na het screenen verzorgt AMAN een heerlijke lunch.

Wil je een steentje bijdrage aan deze mooie diabetes screening, wees er dan snel bij en stuur een privé-berichtje naar AMAN-facebook of een mailtje naar .