Symposium de nieuwe donorwet

Symposium de nieuwe donorwet

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in voor iedereen vanaf 18 jaar in Nederland.

Benieuwd waarom de wet gewijzigd wordt? Wat komt er kijken bij een donatieproces? Wanneer spreken we van hersendood. En wat zeggen Islamitische geleerden over het concept van donatie en transplantatie? Allemaal stuk voor stuk zeer interessante vragen, waar ten tijde van het symposium een antwoord opgegeven zal worden. Kortom, het beloofd een zeer boeiende en leerzame avond te worden!

Wees welkom bij het symposium de nieuwe donorwet op vrijdagavond 6 december 2019 in het Leids Universitair Universitair Centrum (LUMC) collegezaal 1/5.

Aanmelden (wenselijk vanwege de catering) middels onderstaande inschrijfformulier!

Programma (onder voorbehoud):

-18:00-18:30 Inloop

-18:30-18:45 Welkomstwoord, Ali Lahdidioui, voorzitter AMAN

-18:45-19:00 Toelichting op de nieuwe donorwet, mw. dr. ir. C. Schrijvers, senior beleidsmedewerker implementatie nieuwe donorwet, Ministerie van VWS

-19:00-19:30 Werkzaamheden rondom het proces, mw. H. Hagenaars, transplantatiecoördinator Erasmus MC

-19:30-19:45 Pauze

-19:45-20:15 Hersendood, prof. dr. J.G. van Dijk, neuroloog LUMC

-20:15-20:45 Orgaandonatie in de islam, drs. Rafik Dahman, Islamitisch theoloog

-20:45 Napraten en netwerken

-21:00-21:30 AMAN Algemene Leden Vergadering (ALV), uitsluitend voor AMAN-leden

Wacht niet langer en schrijf je hieronder in!

  *Voor- en achternaam:
  *Emailadres:
  *Functie:
  *Werkgever:


  Verslag symposium de nieuwe donorwet 2019

  Vrijdag 6 december 2019 was het dan zover, het symposium de “nieuwe donorwet”. Na een korte introductie door AMAN voorzitter Ali Lahdidioui, gaf mevrouw Schrijvers (beleidsmedewerker implementatie orgaandonatie van het Ministerie van VWS) de eerste presentatie. Zij vertelde dat de nieuwe donorwet ingaat op 1 juli 2020. De voorlichtingscampagne vanuit Ministerie van VWS om je te registreren is al volop bezig. De nadruk ligt niet op het wel-donor worden zoals dat in het verleden gedaan werd, als wel op helpen om een keuze te maken en dit kenbaar te maken. Momenteel is er nog sprake van een “opt-in” systeem, welke na genoemde datum een “opt-out” systeem zal worden. De verwachting is dat er in de toekomst 15% meer transplantaties kunnen plaatsvinden als gevolg van de nieuwe wet. Vanaf 12 jaar mag men zich registreren in het donorregister. Vanaf 1 juli 2020 wordt er een eerste brief uitgestuurd, indien men geen reactie geeft volgt er een tweede brief na zes weken. Na uitblijven van reactie wordt dit in het donorregister  geregistreerd als “geen bezwaar”. Momenteel is 27% van de Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond niet geregistreerd (vs. 47% onder autochtone Nederlanders en 19% met een Turkse achtergrond). Het valt op dat met name “nee-registratie” onder Marokkaanse Nederlanders het hoogst is (27% vs. 13% onder autochtonen en 17% onder Turkse Nederlanders). Als oorzaak hiervoor, is uit onderzoek van het Verweij-Jonker instituut gebleken, dat het vooral komt door wantrouwen naar de overheid en gebrek van informatie wat betreft islamitisch perspectief hieromtrent. Het Ministerie zet verschillende middelen in om Nederlanders met een migranten achtergrond goed te bereiken zoals bijv. een Arabischtalige informatievideo ( https://www.donorregister.nl/voorlichtingsmateriaal/arabic ).

  Vervolgens kwam mevrouw Hagenaars (transplantatie coördinator in het Erasmus MC) aan het woord. Zij gaf ons uitleg over het donatieproces van A-Z. Het proces van donatie moet goed georganiseerd worden en dat neemt de transplantatie coördinator op zich. De operatie, het team, tijdstip en transport moeten allemaal goed geregeld worden. Tijdens de operatie is er een bepaalde volgorde van het uitnemen van organen. Nadien moet het transport goed plaats vinden. Er wordt ook veel zorg besteedt aan de nazorg van de patiënt, de nabestaanden en de professionals. Er wordt bijv. voor gezorgd dat het lichaam zoveel mogelijk met respect wordt behandeld. Bij orgaandonatie wordt er een snede gemaakt van hals tot schaambeen die zo goed mogelijk wordt afgewerkt. Weefseldonatie wordt gezien als aparte categorie met aparte criteria. Bij iedere donor moet er gescreend worden op alle criteria. Indien er onduidelijkheid is omtrent een bepaald criterium, mag er pas extra onderzoek worden ingezet nadat er toestemming is verkregen voor donatie. Transplantatie coördinatoren werken alleen in academische medische centra en je kan ze inschakelen zodra je een vraag hebt.

   

   

   

   

   

   

   

  Onder het genot van een hapje en drankje werd er nadien gepauzeerd en genetwerkt.

  De avond werd voortgezet met een presentatie van professor dr. van Dijk (neuroloog werkzaam in het LUMC) over het thema “hersendood”. Hij vertelde dat de hersenen geen reserve hebben, waardoor men relatief snel bewusteloos raakt als deze niet van bloed worden voorzien. Zij kunnen om precies te zijn 10 seconden zonder bloed (en dus zuurstof). Als het zo ver gaat dat de ademhaling er mee op houdt, zijn de hersenen er al mee gestopt. Hersendood betekent dat men dood gaat door de hersenen in de volgende volgorde: dood via de hersenen –> stop ademhaling –> zuurstof omlaag –> hart houdt er ook mee op. Hersendood kunnen we als volgt definiëren: dood via de hersenen + beademing. Donatie wordt wettelijk mogelijk gemaakt omdat hersendood wettelijk gelijk is gesteld aan dood. Verder zijn er voor het vaststellen van hersendood zogenaamde “prelabele voorwaarden”.

  De laatste presentatie werd verzorgd door Islamitisch theoloog de heer Dahman. Hij legde uit dat er binnen de Islam geen bronnen zijn die een bron kunnen bieden voor consensus omtrent dit onderwerp, het moet afgeleid worden van bestaande bronnen. Dit zorgt ervoor dat er verschillende meningen bestaan, er zijn geleerden die voorstanders zijn van postmortale orgaandonatie en tegenstanders. Voorbeelden van argumenten vóór post-mortale orgaandonatie: straf en beloning in het dodenrijk is spiritueel/immaterieel en de organen worden dan teruggevoerd naar de oorspronkelijke drager. Tegenstanders gebruiken het argument dat het gaat om lijkschennis. Al met al kan geconcludeerd worden dat De islamitische visie omtrent postmortale orgaandonatie niet bestaat. Het blijft dan ook een persoonlijke keuze.

   


  Recent Posts