Publicatie onderzoeksrapport: Het gebruik van luistertaal in de praktijk

Publicatie onderzoeksrapport: Het gebruik van luistertaal in de praktijk

Luistertaal is iets waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gehad. Het houdt in dat personen allebei een andere taal spreken, maar elkaar verstaan omdat ze de taal van de ander voldoende begrijpen. Dat komt doordat ze over voldoende receptieve vaardigheden (luisteren en lezen) in de taal van de ander beschikken. Luistertaal speelt een belangrijke rol om op een effectieve en laagdrempelige manier tot wederzijds begrip te komen in meertalige situaties.  

In opdracht van de Universiteit Utrecht, heeft de Taalunie onderzocht hoe luistertaal ingezet kan worden in de sectoren bouw, onderwijs en gezondheidszorg in zowel Nederland als Vlaanderen. Hieruit is gebleken dat luistertaal in de gezondheidszorg positief kan bijdragen aan de begrijpelijkheid en gezondheidsvaardigheden van de patiënt. In het kader van dit onderzoek is AMAN benaderd over het gebruik van luistertaal in meertalige situaties. Het volledige onderzoeksrapport kunt u vinden op: https://taalunie.org/actueel/109/luistertaal-een-onderzoek-naar-een-laagdrempelige-manier-voor-wederzijds-begrip-in-meertalige-situaties


Recent Posts