Donorwet aangenomen

Donorwet aangenomen
by

Deze week werd de nieuwe donorwet aangenomen. Deze wet zal in de zomer van 2020 in werking treden. Tot die tijd blijft de huidige Wet op de Orgaandonatie gelden. Omdat mensen in het nieuwe systeem in principe donor zijn, moeten er hogere eisen aan de voorlichting worden gesteld onder meer voor laaggeletterden en allochtonen. Hoe zit het eigenlijk met orgaandonatie in de Islam?

Afgelopen vrijdag ging de preek van Islamitisch Centrum Imam Malik Leidenover dit onderwerp. Lees meer op:


Recent Posts