Avondsymposium “Help mijn ouders worden oud, wat nu”?

Avondsymposium "Help mijn ouders worden oud, wat nu"?

Steeds meer niet-westerse ouderen hebben er voor gekozen om in Nederland oud te worden. De indruk bestaat echter dat velen van hen, door verkeerde opvattingen of door culturele verschillen, zorg mijden en verstoken blijven van belangrijke begeleiding en behandeling op momenten die van waarde zouden kunnen zijn voor het “goed oud worden”. Om in het kader van goede ouderenzorg, iedereen te kunnen bieden, wat “er echt toe doet” om “goed oud” te worden, is het belangrijk dat wij, naast voldoende aandacht voor diversiteit in de geneeskunde opleiding, ook voldoende dokters met een niet-westerse culturele achtergrond in de ouderengeneeskunde opleiden.

Klopt het dat in de opleiding specialisme ouderengeneeskunde deze groep jonge dokters wat ondervertegenwoordigd is? AMAN organiseert daarom samen met SOOL (Specialisme Ouderengeneeskunde Onderwijs Leiden) middels een aansprekend minisymposium, het mooie vak van de ouderengeneeskunde en het belang daarvan voor het kunnen borgen van goede zorg voor alle ouderen in Nederland. Het avond symposium”Help mijn ouders worden oud, wat nu?” bestaat onder andere uit: 

 Wat zijn de werkzaamheden van een Specialist Ouderengeneeskunde ?

 Wat zegt de Islam over de zorg voor ouderen?

 Wat zijn de ervaringen van een woongroep voor islamitische ouderen?

Aanmelden?

Stuur een bericht met uw naam naar info@amanonline.nl en wees welkom. Heeft u speciale wensen voor het (halal) eten, geef aan dat u vegetarisch, gluten of allergie heeft, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.  

Hopende u te mogen ontvangen op vrijdag 14 december insh’Allah!


Recent Posts